Classic Door Och Fredricsons Trä Offentliggör Samarbete

26 januari, 2015

Classic Door har funnits på svenska marknaden i ca 10 år och tillsammans med Elof Hansson Bygg-Gross etablerat sig i framförallt västra Sverige, som det naturliga och prisvärda garageportsalternativet till byggmaterialhandeln. Idag har Classic Door och distributören Fredricsons Trä offentliggjort sitt nya samarbete.

Kunderna kommer främst att märka förändringarna genom en förbättrad tillgänglighet och rikstäckande logistik. Fredricsons Trä, som tidigare representerat Hörmann på den svenska garageportsmarknaden, kommer att lagerhålla ett brett sortiment av garageportar och blir Classic Doors representant i den svenska byggmaterialhandeln. Fredricsons Trä kommer således framöver att erbjuda garageportarna inom ramen för de ramavtal den välkända grossisten har med olika byggmaterialkedjor, och med möjlighet till samlastning.
-Classic Door blir ett prisvärt garageportskoncept via Fredricsons Trä. De svenskdesignade portarna som produceras i Kina håller hög kvalitet och vi kommer att erbjuda kunderna möjligheter att utbilda och certifiera utvalda entreprenörer till att genomföra certifierade installationer med längre funktionsgarantier som följd, säger Fredricsons Träs marknadschef Johan Bolinder.