Classic House är ett familjeföretag i första generationen med säte i Örebro.

Affärsiden:
Classic house är den naturliga leverantören av fasad förskönade produkter inom bygg till återförsäljare i Sverige.

Produkterna består av:
Classic Door – Egen utvecklad garageport som tillverkas enligt gällande CE-normer med tyngdpunkt på säkerhet, livslängd och design.